header image
Next Event

Cibali Sohbetleri VIII

28 Mayıs 2019 16:00
Rezan Has Müzesi

TARLADAN FABRİKAYA TÜTÜNÜN SERÜVENİ: TEKEL DÖNEMİNDE TÜRK TÜTÜNÜ’NÜN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ

Dr. Özgür Burçak Gürsoy’un sunacağı “Tarladan Fabrikaya Tütünün Serüveni: Tekel Döneminde Türk Tütününün Sosyo-Ekonomik Tarihi” paneli, 1980’lerdeki iktisadi serbestleşmeye kadarki dönemde, tütünün üretim sürecinin ekonomik, sosyal ve politik olarak özgünlüklerine odaklanacak. Uzun yıllar boyu ülkenin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olarak onbinlerce çiftçi ve işçi için istihdam, devlet için ihracat ve vergi geliri kaynağı olan tütün, uluslararası piyasalarda da bir marka olarak yerleşiklik kazanmıştı. Merkezinde ise TEKEL’in durduğu bir kurumsal yapı hakimdi. Öte yandan, TEKEL yalnızca sigara üretim tekeline sahipti ve tütün üretim ve ticareti belirli sınırlar içinde serbestti. Tarladan fabrikaya uzanan süreçte TEKEL’in yanısıra tütün üreticileri, tüccarları ve eksperler, mevcut piyasa yapısını yeniden kuran aktif tarihsel aktörlerdi. Bugünden bakıldığında TEKEL hakimiyetinde olduğu için durağan gözüken piyasa düzeni, aslında pek çok kurumsal, örgütsel ve finansal yetersizlik ve eksiklik ile maluldu.

Dr. Gürsoy, bu çatışmalı yapının unsurlarını ve farklı aktörlerin rollerini yeni arşiv kaynaklarına dayanarak inceleyip Cumhuriyet dönemi sosyo-ekonomik tarihine dair tütün merkezli bir perspektifi dinleyiciye aktaracak.

Değerli Sanatseverler,
Rezan Has Müzesi, “Müzeler Haftası” kapsamında 18 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00’a kadar açık olup, tüm ziyaretçilerimize ücretsizdir.