header image
Next Event

Aklımdaki Öyküler

Etkinlik İçeriği: Çok eskiden insanların bizim gibi konuşmadığı, farklı diller kullandıkları anlatımı öne çıkar. Bunun için farklı isimlerden örnekler verilebilir: Ayşe, John, Mehmet, Anjelik gibi. Ya da farklı dillerde selamlama örnek olarak dillendirilebilir: Merhaba, Hola, Hi, Guten tag gibi. Örneğin ‘kuş’ yazmak için kullandığımız harflerin aslında birer işaret olduğu, bu işaretlerin çok uzak geçmişte çok daha farklı olduğundan bahsedilir. Etkinlik, insanların birbirleriyle iletişim kurabilmek amacıyla sembollerden yararlandıklarını çocuklara anlatmayı amaçlayan uygulamalar içerir.

Sözcükler: Sembol, disk, işaret, iletişim, öykü

Malzemeler: A4 kâğıt, kalem

Kazanımlar: 

Bilişsel Gelişim:
1.    Nesne ve varlıkları gözlemler.
2.    Görsel dillerin varlığını bilir.

Dil Gelişimi: 
1.    Görsel materyalleri seslendirir.
2.    Dili iletişim aracılığıyla kullanır.

Sosyal – Duygusal Gelişim: 
1.    Kendini ve çevresini konuşarak, çizerek, resim yaparak ifade eder.
2.    Kültürel miras nesnelerinin ve sanat eserinin değerini bilir.

Motor Gelişim: 
1.    Küçük kas kullanımını gerektiren hareketler yapar.

Sanal Sergi Ziyareti Öncesi:

Etkinliğe Hazırlık:
Çocuklar ve ebeveyn etkinliğe birlikte katılım sağlar. Etkinlik öncesinde ebeveyn sembolün ne olduğu, bizim kullandığımız harflerin eskiden kullanılanlarla benzerliği/farklılığı üzerine sohbet eder. A4 kâğıt ve kalemler hazır edilir.

Online Sergi Ziyareti: 
‘Kayıp Dillerin Fısıldadıkları’ online sergisi gezilir. En erken yazı örnekleri ve Girit’te arkeolojik bir kazıda bulunan Phaistos Diski (Faistos Diski) çocuklara gösterilir. Bu yazılı diskin yaklaşık 4000 yıllık olduğu diskin üzerinde 42’si belirgin toplam 242 şekilden olduğu ve bu şekillerin “bir tür yazı” olduğu söylenir. Burada yer alan semboller incelenir.

Phaistos (Faystos) Diski, Girit, yaklaşık 4 bin yıllık

Bu sembollerin neye benzediği, ne olabileceği tartışıldıktan sonra bu sembollerden, seçtiği 6 tanesi ile bir öykü yaratması istenir. Öykü, sembollerin kâğıda çizilmesi ve öykünün geliştirilmesi şeklinde anlatılabileceği gibi sözel anlatım yolu da seçilebilir.

Sanal Sergi Ziyareti Sonrası Değerlendirme:
Öykü kâğıda aktarıldıysa duvara asılıp sergilenebilir. Aile üyelerinin çalışmayı incelemesi, incelenen çalışma hakkında sorular sormaları sağlanır. Aşağıdaki sorular öğretmen ve öğrenciler tarafından yanıtlanır:

1.    Bugün hangi sergiyi ziyaret ettik? (Betimleyici soru)
2.    Gördüğümüz diskin özellikleri nelerdi? (Kazanıma yönelik soru)
3.    Öykünü oluştururken zorlandın mı? (Duyuşsal soru)
4.    Etrafında hiç sembol var mı? Varsa bu semboller neler anlatıyor? (Yaşamla ilişkilendirilme sorusu)

Aile Katılımı: 
Aileler süreç boyunca çocuklara yardımcı olur, sergi turuna katılırlar. Etkinliğin çıktısı olan öykünün anlatılması ve/veya resmedilmesi süreçlerinde çocuklara eşlik ederler.

Aileler için Önerilen Kaynaklar: