header image
Next Event

Boğaziçi ve Haliç: Mitoloji, Tarih, Jeoloji

26 Şubat 2009 – 26 Şubat 2009
Kadir Has Üniversitesi – Cibali Salonu

Boğaziçi ve Haliç, çeşitli disiplinlerin araştırma merakını giderek artıran önemli bir yerleşme alanıdır. Genellikle mimarların, kent plancıların, tarihçilerin ve sosyologların merceğinden anlatılan İstanbul, bu konferansta bir başka bilim alanı tarafından sorgulanacaktır. Bir yer bilimci olan Prof.Dr. Yücel YILMAZ, dünyada benzeri olmayan bir konum sergileyen, Boğaziçi ve Haliç’i özel kılan coğrafik, morfolojik, jeolojik özelliklerini mitoloji ve tarih bilimi ile zenginleştirerek ele alacaktır.
bogazici poster