header image
Next Event

Cibali Sohbetleri V

12 Şubat 2019 16:00
Rezan Has Müzesi

Cibali Sohbetleri’nin beşinci oturumunu Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Murat Güvenç “200 yıl önce Haliç Kıyıları: Bostancıbaşı Defterleri üzerinde yeni Değerlendirmeler” başlığı ile gerçekleştirdi. Prof. Güvenç, III. Selim ve II. Mahmut Dönemlerinde Haliç ve Boğaz kıyılarında arazi kullanımı, yapı stok özellikleri ve kıyı sakinlerinin etnik, dini ve toplumsal statüleri hakkında değerli kayıtlar içeren ancak çeşitli sebeplerle sistemli bir şekilde incelemeye tabi tutulmamış ‘Bostancıbaşı Defterleri’ üzerinden Haliç kıyılarına dair kartografik ve tarihsel ilk bulguları dinleyicilerle paylaştı.

Kadir Has Üniversitesi’nin Bilimsel Araştırma Fonu Desteği ile yürütülen ve tamamlanma aşamasına gelen projenin ilginç açılımları ve yöntembilimsel özellikleri Cibali Sohbetleri aracılığı ile tanıtılmış oldu.