header image
Next Event

Cibali Sohbetleri VII

16 Nisan 2019 16:00
Rezan Has Müzesi

CİBALİ TÜTÜN FABRİKASI’NDAN YÜKSELEN MÜZİK SESİ

Mimarisiyle, siyasi tarih ve folkloruyla birçok rengi içinde barındıran Cibali Tütün Fabrikası Osmanlı Devleti’nin gözde gelir kaynakları arasındaydı. Fabrika, Osmanlı emek tarihinin, II. Meşrutiyet dönemi işçi hareketlerinin ya da bünyesinde barındırdığı özel isimlerle edebiyatın, sosyokültürel ve ekonomik çalışmaların araştırma konularına akademik anlamda da aracılık etmiştir. Ancak, fabrikaya geniş bir yelpazeden bakıldığında çalışanlarla müzik arasındaki ilişki de göze çarpmaktadır. Bir tarafta tütün yaprakları tasnif edilip harmanlanıyor ve kesiliyorken diğer tarafta notalar zihinlerde kendi seslerini sarıyorlardı.

İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bilen Işıktaş Cibali Sohbetleri kapsamında gerçekleştirdiği özgün sunumunda fabrikanın gündelik hayatında aylıkla çalışırken bir ölçüde nesne ama müzikte özne konumunda yer alabilmiş kimi değerleri müziksel yönleriyle ele alarak keyifli bir sunum gerçekleştirdi.