header image
Next Event

Urartu Takılarının Restorasyon ve Konservasyon Projesi

12 Mart 2012 – 30 Kasım 2013
Rezan Has Müzesi

Urartu Takıları Restorasyon ve Konservasyon Projesi

2010 yılında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi için Bank of America Merrill Lynch tarafından başlatılan küresel ölçekli Sanatı Koruma Projesi, Asya, Avustralya, Güney Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri’ni de kapsayacak şekilde genişletildi. Bu proje kapsamında, Türkiye’de sadece Rezan Has Müzesi’ne “Urartu Takıları Koleksiyonu”nun restorasyonu için mali destek verildi.

Urartu Takıları Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları

Bir eserin konservatif anlamda incelenmesi, objenin geçirdiği üç önemli evre dikkate alınarak gerçekleştirilir: İlk evre, objenin üretildiği ve kullanım gördüğü zaman dilimini kapsar. İkinci evre, objeye tarihi belge niteliği kazandıracak bir sebepten ötürü toprak altı ya da sualtı ortamda gömülü kaldığı dönemdir. Üçüncü ve son evre ise gömülü bulunduğu ortamdan çıkartılmasıyla, bilim insanları tarafından başlatılması gereken ve asla sonlanmayan koruma, onarım ve bakım evresidir. Proje kapsamında yaklaşık 1.100 eserin temizlik, restorasyon ve konservasyonu yapılmıştır. Büyük çoğunluğu bronzdan üretilmiş olan eserlerin tasnif, belgeleme ve durum tespitleri yapıldıktan sonra, takı türlerine göre gruplandırılan eserler kendi içlerinde alt gruplara ayrılmışlardır.

urartu poster
[gview file=”http://www.rhm.org.tr/wp-content/uploads/2014/03/1347611110_BOA_BB_SON.docx” width=”100%” save=”1″]