header image
Next Event

Hakkında

Rezan Has Müzesi’nin kültür ve sanat dünyasına girişi, 11. Uluslararası Doğu Halı Konferansı’nın açılış sergisi olan “Zamansız Sadelik” ile Mayıs 2007’de gerçekleşmiştir. 2007 yılından bu yana aktif müzecilik anlayışı doğrultusunda özgün sergiler ve kültürel etkinlikler düzenleyen Rezan Has Müzesi, günümüzden yaklaşık 9000 yıl öncesine tarihlenen arkeolojik eser koleksiyonunun yanı sıra 2009 yılında Cibali Tütün Fabrikası’na ait belge ve objeleri bünyesine katarak zenginleştirdiği koleksiyonu ve 17. yüzyıla tarihlenen Osmanlı yapı kalıntısı ve 11. yüzyıl Bizans su sarnıcı ile geçmişi geleceğe bağlayan bir müze mekândır.

Seferikos Sarnıcı ve Osmanlı Yapısı

Yeraltındaki kârgir su depoları olan sarnıçlar, Bizans Dönemi’nde, İstanbul’un su ihtiyacını karşılamakta önemli rol oynamış yapılardır. Müzemizde yer alan, 11. yüzyıl sonlarına tarihlenen Bizans Dönemi su sarnıcı 48 kemer, 15 ayak ve 20 sütundan oluşmaktadır. Kareye yakın dikdörtgen bir plana sahip olan yapı, doğrudan su biriktirmek amacıyla inşa edilmiştir.

Taş, pişmiş toprak yaprak tuğla ve horasan harç örgülü sarnıçta devşirme malzeme kullanılmıştır. Sarnıçta Erken Bizans Dönemi’nden 11. yüzyıla kadar tarihlenen, farklı stillerde yapılmış sütun başlıklarını görmek mümkündür.

Sarnıç işlevini kaybettikten sonra Cibali Sigara Tütün Fabrikası’nın tütün deposu olarak, II. Dünya Savaşı yıllarında ise erzak ambarı olarak kullanılmıştır.

Sergi alanının içinde yer alan yapı kalıntısının ise, 17. yüzyıla ait olduğu düşünülmektedir. İki ayrı bloktan oluşan yapının, nihai kullanım amacı kesin olarak bilinmemekle birlikte suyun kullanımına dair bir işleve sahip olduğu tahmin edilmektedir.