header image
Next Event

Harf Piramidi

Etkinlik İçeriği: Çocuğa insanlık gelişimi sürecinde iletişimin öce sembollerle başladığı, çağlar ilerledikçe sembollerin harflere, yazı sistemlerine dönüştüğünü anlatmayı amaçlar. Eski alfabelere aşina olması sağlanmaya çalışılır.

Sözcükler: Harf, alfabe, yazı, Piramit

Kavramlar: Farklı, Aynı, Benzer, Karşılaştırma

Malzemeler: A4 kâğıt, boya kalemleri

Yöntem ve Teknikler: 

Malzemeler: Resim kâğıdı (her boyutta kullanılabilir), renkli keçeli kalemler, pastel boya
Yöntem ve Teknikler: Anlatım, Gösterip yaptırma, görsel inceleme

Kazanımlar: 

Bilişsel Gelişim: 
1.    Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
1.1.    Nesne/durum/olaya odaklanır.
2.    Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
3.    Neden – sonuç ilişkisi kurar.
3.1.    Bir olayın olası nedenlerini ve sonuçlarını söyler.
4.    Algıladıklarını hatırlar.
5.    Antik bir dilin harflerine aşinalık kazanır.

Dil Gelişimi: 
1.    Görsel materyalleri seslendirir.
2.    Dili iletişim aracılığıyla kullanır.
3.    Yazı dilini görür, dikkatini sözcükler ve harfler üzerine verir.
4.    Konuşma diliyle yazı dili arasında bağlantı kurar.

Sosyal – Duygusal Gelişim:
1.    Kendini konuşarak, çizerek, resim yaparak ifade eder.
2.    Kültürel miras nesnelerinin ve sanat eserinin değerini bilir.

Motor Gelişim: 
1.    Küçük kas kullanımını gerektiren hareketler yapar.
1.1.    Nesneleri birbirinden ayırır.
1.2.    Yazı yazar

Sanal Sergi Ziyareti Öncesi:

Etkinliğe Hazırlık:
Çocuklar ve ebeveyn etkinliğe birlikte katılım sağlarlar. Etkinlik öncesinde ebeveyn güncel alfabemizden ve farklı ülkelerdeki farklı alfabelerden bahseder. Japon alfabesi, Kiril alfabesi gibi. Bunların karşılaştırması birlikte yapılır. Ebeveyn A4 kâğıt kalemi hazır eder.

Sanal Sergi Ziyareti: 
‘Kayıp Dillerin Fısıldadıkları’ sergisi sanal olarak gezilir ve özellikle yazı sistemlerinin, alfabenin gelişimi üzerinde durulur. Aşağıdaki Antik Yunan alfabesindeki harfler çocuğa okunur, Latin alfabesi ile karşılaştırması yapılır. Aynı ve farklı olan harfler bulunur. Aynı olup, farklı harfler için kullanılanlar bulunur. Örneğin P harfinin R olarak okunduğu söylenir.

Önemi Not: Aşağıdaki Antik Yunan Harfleri çalışması orijinal harflerden yola çıkarak çocukların başka alfabelere dikkatini çekmek ve ilgi oluşturmak için geliştirilmiş olup, özellikle Türkçe karakterli olanlar tarafımızca üretilmiştir.
Çocuklara bu harflere bakarak ad ve soyadlarını yazmaları istenir.

Bundan sonra çocuklara Antik Yunan alfabesinden seçilen harflerle aşağıdaki örneklere benzer bir piramit hazırlanır. Piramidin harf sayısı istenildiği kadar arttırılabilir. Harf sayısı arttıkça zorluk derecesi artar. Harf piramidi oyununda amaç piramidin tepesinden tabanına kadar yol çizmektir. Bunu yaparken her harf sadece bir kez kullanılacaktır. Daima aşağıya inilecek yatay gidilmeyecek ve her sıradan mutlaka bir şekil kullanılacaktır.

Kolaylaştırıcı şemalar

Çözüm örnekleri

Sanal Sergi Ziyareti Sonrası Değerlendirme:

Oyun oynandıktan sonra aile üyeleri bazı sorular sorabilir:

1.    Bugün hangi sergiyi ziyaret ettik? (Betimleyici soru)
2.    Değişik bir alfabe gördük, farklılığı neydi? (Kazanıma yönelik soru)
3.    Harfleri seslendirirken zorlandın mı? (Duyuşsal soru)
4.    Sence buna benzer bir alfabe bugün hala kullanılıyor olabilir mi? (Yaşamla ilişkilendirilme sorusu)