header image
Next Event

Kelime Oyunu


Yaş: 6 yaştan büyük çocuklara uygundur. 

Etkinlik İçeriği: Çocuğun kendi anadilinden farklı diller olduğu; insanların resimler çizerek, yazı yazarak ve konuşarak iletişim kurduğunu ve düşüncelerini konuşarak, çizerek ve boyayarak aktarabileceğini fark etmesini sağlayacak bir etkinlik tasarlanmıştır. Etkinlikte sergi kapsamında izleyiciyle buluşan nesnelerin görsellerinden hareketle harf ve nesne öğretimine yönelik bir içerik sunulmaktadır.

Sözcükler: Dil, alfabe, müze

Kavramlar: Uzun – kısa 

Malzemeler: Resim kâğıdı (her boyutta kullanılabilir), renkli keçeli kalemler, pastel boya

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru-cevap. 

Kazanımlar: 

Bilişsel Gelişim:

 1. Nesne ve varlıkları gözlemler.
 2. Nesne/ durum ve olaya dikkatini verir.

Dil Gelişimi:

 1. Görsel materyalleri seslendirir.
 2. Dili iletişim aracılığıyla kullanır.

Sosyal – Duygusal Gelişim:

 1. Kendini konuşarak, çizerek, resim yaparak ifade eder.
 2. Kültürel miras nesnelerinin ve sanat eserinin değerini fark eder.

Motor Gelişim:

 1. Küçük kas kullanımını gerektiren hareketler yapar.
  • Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Sanal Sergi Ziyareti Öncesi: 

Etkinliğe Hazırlık: Etkinlik öğretmen ve öğrencilerin katılımının yanı sıra ebeveyn katılımıyla da zenginleşecektir. Öğretmen etkinliğe öğrencilere “Kelime Oyunu”nu oynatarak başlar. Oynandığı sürece herhangi bir materyal gerektirmeyen kelime avı oyunu, iki veya daha fazla kişiyle oynanabilir.

 • Öğretmen çocuklara bir ses öbeği verir. Örneğin;

“A” ve “R” harflerinin yan yana gelmesiyle oluşan “AR” sesi.

“H” ve “E” harflerinin yan yana gelmesiyle oluşan “HE” sesi.

 • Sonra iki dakikalık süre belirler ve öğrencilere bu süre içerisinde “He” ile başlayan ya da “AR” ile başlayan kaç kelime bulabileceklerini sorar. Hediye, heykel, heyecan vb. Arı, ara, araba, araç gibi türetilen kelimeleri not alır.
 • En çok kelimeyi bulan öğrenci oyunu kazanır. Öğrencilerin motivasyonunu kırmamak için ondan daha az kelime bilerek oyuna karşı hevesleri artırılabilir. Eğlenceli bir rekabet sağlanır.

Sanal Sergi Ziyareti:

Öğretmen ve öğrenciler kelime oyunundan sonra Rezan Has Müzesi’ni çevrim içi ortamda ziyaret ederler. Öğretmen öğrencilere kelime oyununda öğrendikleri yeni kelimeleri müzenin sergilerinde de bulup bulamayacaklarını merak ettiğini söyler.

Müze sanal olarak gezdirilir ve müzeden görseller çocuklara gösterilir. Öğretmen öğrencilere tur boyunca neler gördüklerini sorar. Öğrencilerden alınan yanıtlara göre müzede görülen nesneler öğretmen tarafından tekrarlanır.

Öğretmen öğrencilere sergide bulunan nesnelerin bazılarını çok sevdiğini ve onları özel olarak listelediğini söyler ve sırayla bu nesnelerin görsellerini öğrencilere göstererek bunların ne olduğunu tahmin etmelerini söyler. Öğretmenin yararlanabileceği görseller aşağıda verilmiştir.

Öğrenciler, öğretmen tarafından kendilerine gösterilen nesnenin ne olduğunu tahmin etmeye çalışırlar.

Tahminler tamamlanınca öğretmen sergi nesnelerinin ne olduğunu, kelime anlamlarını ve nesnelerin alfabedeki hangi harfle başladığını öğrencilere söyler ve öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte kelimeyi tekrar etmeleri sağlanır.

Her öğrenci istediği ve en sevdiği kelimeyi seçip yazmaya çalışır. Dilerse seçtiği nesnenin resmini yapar.

Sanal Sergi Ziyareti Sonrası Değerlendirme:

Kelimeler tekrar edildikten sonra öğretmen öğrencilere önlerindeki renkli kağıtlara sergide öğrendikleri bir kelimeyi yazmalarını ya da resmini yapmalarını söyler.  Ebeveynlerin de katılımıyla yazılan kelimeler tüm sınıfa gösterilir. Kelimenin öğrenilen anlamı sınıfa anlatılır.

Öğretmen etkinliği sonlandırırken öğrencilere şu soruları sorar:

 1. Bugün hangi sergiyi ziyaret ettik? (Betimleyici soru)
 2. Sergide hangi nesneleri gördük? (Bilişsel soru)
 3. Sergide hangi kelimeleri öğrendik? (Bilişsel soru)
 4. Sergide en beğendiğiniz nesne hangisiydi? Neden? (Kazanıma yönelik soru)

Aile Katılımı:

Aileler süreç boyunca çocuklara yardımcı olur, sergi turuna katılırlar. Etkinliğin çıktısı olarak çocuğun öğrendiği ve en sevdiği kelimenin yazılması ve anlatılması süreçlerinde çocuklara eşlik ederler.

Öneriler:

Yetişkin müze sanal sayfasını etkinlik öncesinde açarak, ziyaret etmelidir. Etkinlik yapılmadan önce ortam yetişkin tarafından düzenlenmeli; etkinlikte kullanılacak çocuklarla birlikte hazırlanmalıdır. Çalışma sonunda etrafı ve elleri temizlemek için ıslak mendil bulundurulmalıdır.

Fiat 503 Model İtfaiye Arabası: Rezan Has Müzesi Koleksiyon

Kelime Oyunu için kullanılabilecek Rezan Has Müzesi Görselleri