header image
Next Event

Konuşan Heykeller

Yaş: 4 yaşından büyük çocuklar için uygundur.

Etkinlik İçeriği: İnsanlar çağlar boyu ifade etmek istedikleri duygularını resim, sembol, kabartma, yazı vb. yöntemlerle anlatmıştır. Yazının yaygın olarak kullanılmadığı dönemlerde iletişim yöntemlerinden biri resim, kabartma ya da heykel yapmaktır. Bu etkinlik ‘Kayıp Dillerin Fısıldadıkları’ sergisi kapsamında yer alan heykel ve kabartmalardan hareketle çocukların farklı araçları kullanarak iletişim kurma becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır.

Sözcükler: Heykel, heykeltıraş, resim, kabartma,

Kavramlar: Sert – yumuşak / Canlı- cansız

Malzemeler: Farklı kostümler (şal, çarşaf, takı, varsa peruk vb. malzemeler)

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru – cevap, yaratıcı drama yöntemi

Kazanımlar: 

Bilişsel Gelişim: 
1.    Nesne ve varlıkları gözlemler.
2.    Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
3.    Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Dil Gelişimi: 
1.    Görsel materyalleri seslendirir.
2.    Dili iletişim aracılığıyla kullanır.

Sosyal – Duygusal Gelişim: 
1.    Kendini konuşarak, çizerek, resim yaparak ifade eder.
2.    Kültürel mirasın ve sanat eserinin değerini fark eder.

Motor Gelişim: 
1.    Küçük kas kullanımını gerektiren hareketler yapar.

Sanal Sergi Ziyareti Öncesi:

Etkinliğe Hazırlık:
Çocuklar ve ebeveynler etkinliğe birlikte katılım sağlarlar. Etkinlik öncesinde kendilerine verilen yönerge doğrultusunda çocuklar ve ebeveynler etkinlikte kullanılacak malzemeleri hazırlarlar.

Sanal Sergi Ziyareti: 

Müze öğretmen tarafından öğrencilere sanal olarak gezdirilir ve bununla birlikte müzeden çeşitli görseller gösterilir. Sanal sergi boyunca öğretmen müzede gezerken insanların birbirleriyle anlaşmak ve diğer insanlara duygu ve düşüncelerini anlatmak için resim, kabartma ve heykeller yaptıklarını; taş ve kayaların üstüne resimler çizdiklerini ve bu yolla duygularını ifade ettiklerini anlatır. Müzedeki nesneler arasında bu resimlerin ve heykellerin yer aldığını da söyleyerek örnekler gösterir. Öğretmen öğrencilere sanal gezi sonrasında şu soruları sorar:

Heykel nedir? Aranızda heykelin ne olduğunu kim biliyor? 

Heykel canlı mıdır yoksa cansız mı? 

Daha önce heykel gördünüz mü? Nerede gördünüz? Bu heykeli anlatır mısınız? 

Ve sergideki örnekleri göstererek şu sorularla devam eder:

Bu heykellerdeki kişiler kim olabilir? 

Bu heykellerdeki kişiler mutlu mu yoksa üzgünler mi? 

Bu heykeller bize ne anlatmaya çalışıyorlar? 

Rhodan’ın Mezar Steli, Rezan Has Müzesi Koleksiyonu

Öğretmen her öğrenciye yanındaki anne ya da babasıyla birlikte bir oyun oynayacakları söyler. Öğrenciler heykeltıraş, anne ya da babalar ise heykeltıraşın malzemeleri olacaktır. Öğrenciler anne ve babalarına istedikleri şekilleri vererek onları birer heykel haline getirecektir. Heykel – heykeltıraş oyunu için kısa bir süre tanınır ve süre sonunda her öğrenci kendi heykellerini şekillendir. Şekil verilen heykeller “donuk imge” tekniğini kullanarak hareketsiz kalırlar. Donuk imge; drama sırasında öğrencinin hareketsiz kalarak donuk bir fotoğraf oluşturmasıdır. Öğrenciler sırasıyla heykellerini yaparlar. Ekran başında diğer öğrenciler heykelin onda nasıl bir duygu oluşturduğunu tarif eder. Her öğrenci diğer öğrencilerin heykelleri hakkında yorum yapar, sorular sorar ve böylece sınıfta büyük bir heykel sergisi açılmış olur. Öğrenciler dilerlerse bu heykelleri giydirir, peruk, şapka, gözlük gibi ek malzeme kullanarak ailelerinin yardımıyla fotoğraflarlar.

Sanal Sergi Ziyareti Sonrası Değerlendirme:

Heykel canlandırmalarına tüm aile bireylerinin katılımı sağlanır. Çalışma sonunda aşağıdaki sorular öğretmen ve öğrenciler tarafından yanıtlanır:

1.    Bugün hangi sergiyi ziyaret ettik? (Betimleyici soru)
2.    Gördüğümüz heykellerin özellikleri nelerdi? (Kazanıma yönelik soru)
3.    Heykel yaparken zorlandınız mı? (Duyuşsal soru)

Aile Katılımı: 
Aileler süreç boyunca çocuklara yardımcı olur, sergi turuna katılırlar. Etkinliğin çıktısı olan heykellerin oluşturulması ve canlandırılması süreçlerinde çocuklara eşlik ederler. İnternet üzerinden başka heykeller bulup onları canlandırmaları konusunda teşvik ederler. Çocuklarının heykel olduğu hallerini fotoğraflarlar.

Öneriler: 
Yetişkin müze sanal sayfasını etkinlik öncesinde açarak, ziyaret etmelidir. Etkinlik yapılmadan önce ortam yetişkin tarafından düzenlenmelidir. Etkinlikte kullanılan malzemeler çocuklar için hazırlanmalıdır. Çalışma sonunda etrafı ve elleri temizlemek için ıslak mendil bulundurulmalıdır.

Ebeveynler önerilen videoları izleyebilirler. 

Kolaylaştırıcı Videolar: 

Donuk İmge Tekniği

Heykellerin Dansı

Kolaylaştırıcı Heykel Örnekleri