header image
Next Event

Maskelerim Anlatıyor

Yaş: 4 yaşından büyük çocuklar için uygundur.

Etkinlik İçeriği: Maskeler özellikle tiyatroda kullanılan önemli sahne araçlarındandır. Kullanım amaçları role girmek ve karakterler arasındaki iletişimi temsil etmektir. Maskeler aracılığıyla farklı tipler oluşturmak mümkündür. Maskeler, oyuncunun mimik olanaklarını arttırmak, yüzünü değiştirme ya da başka bir yüz amacıyla kullanılan gereçlerdir. Gözleri ve ağzı açık bırakacak tarzda yüzü örten maskeler ağaç, bez, mantar, alçı, kil, metal ve diğer bazı gereçler kullanılarak da yapılabilir. İnsanlar çağlar boyu ifade etmek istedikleri duygularını çeşitli sunum ve gösterilerde maskelerle anlatmışlardır. Bu çalışma maske kullanarak farklı duyguları öne çıkararak iletişim kurma becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır.

Sözcükler: Heykel, kabartma, maske

Kavramlar: Önce – sonra

Malzemeler: A4 kağıtları, renkli keçeli kalemler ya da pastel boyalar, Kraft kağıtları,yağlı boya (pastel boya, parmak boyası vb.), yapıştırıcı bant

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, yaratıcı drama yöntemi, görsel tasarım (maske tasarımı)

Kazanımlar: 

Bilişsel Gelişim: 
1.    Nesne ve varlıkları gözlemler.
2.    Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
3.    Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Dil Gelişimi: 
1.    Görsel materyalleri seslendirir.
2.    Dili iletişim aracılığıyla kullanır.

Sosyal – Duygusal Gelişim: 
1.    Kendini konuşarak, çizerek, resim yaparak ifade eder.

Motor Gelişim: 
1.    Küçük kas kullanımını gerektiren hareketler yapar.

Sanal Sergi Ziyareti Öncesi:

Etkinliğe Hazırlık:
Çocuklar ve ebeveynler etkinliğe birlikte katılım sağlarlar. Etkinlik öncesinde kendilerine verilen yönerge doğrultusunda çocuklar ve ebeveynler maske tasarlamak için kullanılacak A4 kağıtlarını ve diğer malzemeleri hazırlarlar.

Sanal Sergi Ziyareti: 

Öğretmen öğrencilerle “Bu yüz ne söylüyor?” oyununu oynar. Mutlu, üzgün, kızgın ve şaşkın ifadelere sahip görsel çocuklara gösterir.  Öğrencileri bu farklı duygu durumlarını birlikte yapmaya çağırır. Gösterdiği örneklerle ilgili çocuklara su soruları sorar. Öğrenciler sanal sınıf ortamında sırasıyla diledikleri bir yüz ifadesi yaparlar. Arkadaşları yüz ifadelerine göre duygularını tahmin etmeye çalışırlar.
Öğrencilere telefonlarda kullanılan emojileri bilip bilmedikleri sorulur.

Öğretmen çocuklara emojilerden sonra maskeleri gösterir. Antik çağda tiyatrolarda maske kullanıldığını, oyuncuların duygularını bu maskeleri yüzlerine tutarak gösterdiğini anlatır.

Ebeveynlerinin yardımıyla çocuklar öğretmenin yapımını gösterdiği maskeyi yapar. Maskelerini boyayarak karakterlerini tamamlayan çocuklar maskelerini takarak sınıftaki diğer arkadaşlarına gösterirler.

Sanal Sergi Ziyareti Sonrası Değerlendirme:
Çizilen ve boyanan maskeler sınıftaki her öğrenci tarafından tanıtılır. Aile üyelerinin çalışmayı incelemesi ve maske yapımında yol göstericiliği beklenir. Çalışma sonunda aşağıdaki sorular öğretmen ve öğrenciler tarafından yanıtlanır:
1.    Bugün hangi sergiyi ziyaret ettik? (Betimleyici soru)
2.    Emojilerin özellikleri nelerdi?
3.    Duyguları maskelerle anlatabilir miyiz? (Kazanıma yönelik soru)
4.    Maske yaparken zorlandınız mı? (Duyuşsal soru)

Aile Katılımı:
Aileler süreç boyunca çocuklara yardımcı olur, sergi turuna katılırlar. Etkinliğin çıktısı olan maskelerin çizilmesi, boyanması ve tanıtılması süreçlerinde çocuklara eşlik ederler.

Öneriler: 
Yetişkin müze sanal sayfasını etkinlik öncesinde açarak, ziyaret etmelidir. Etkinlik yapılmadan önce ortam yetişkin tarafından düzenlenmelidir. Resim kağıtları, Kraft kağıtları ya da çarşaflar ve pastel boyalar çocuklar için hazırlanmalıdır. Çalışma sonunda etrafı ve elleri temizlemek için ıslak mendil bulundurulmalıdır.
Evde maske yapımı çocuklar için çok eğlenceli ve öğretici bir etkinliktir. Videoda paylaşılan teknikleri kullanarak siz de duygu ve düşüncelerinizi ifade eden maskeler tasarlayabilirsiniz.

Kolaylaştırıcı Videolar: