header image
Next Event

Şekil Avcısı Atölyesi

Yaş Grubu: 5- 6 yaş

Süre: Toplam 50 dakika (Önerilen: Müze öncesi: 10 dakika, Müze etkinliği: 20 dakika, Müze sonrası: 20 dakika)

Etkinlik İçeriği: İnsanların uzun yıllar önce mağarada yaşadıklarını ve mağara duvarlarına bildikleri, tanıdıkları ya da korktukları hayvanların resimlerini çizerek olayları diğer insanlara anlattıklarını açıklayan; çağlar boyu iletişim amacıyla geliştirilen ve kullanılan farklı dillerin ve iletişim biçimlerinin varlığını gözler önüne seren Kayıp Dillerin Fısıldadıkları sergisi için hazırlanan uygulamaları içermektedir.

Etkinlikte kullanılan Yöntem ve Teknikler: Anlatım, gösterim, soru-cevap, görsel tasarım

Sözcükler: Müze, Sergi, Şekil

Kavramlar: Daire, Üçgen, Silindir, Dikdörtgen, Kare

Etkinlikte kullanılan Malzemeler: Renkli kartonlar, makas, keçeli kalemler, ip

KazanımlarBilişsel Gelişim:

 1. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

1.1.Nesnenin mekândaki konumunu söyler.

1.2. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır.

 1. Geometrik şekilleri tanır.

Dil Gelişimi

 • Görsel materyalleri okur.
 • Görsel materyali inceler.
 • Görsel materyali açıklar.
 • Görsel materyalle ilgili sorular sorar.
 • Görsel materyalle ilgili sorulara cevap verir.
 • Görsel materyali kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.

Motor Becerilerin Gelişimi:

El ve göz koordinasyonu gelişir ve desteklenir.

Sanal Sergi Ziyareti Öncesi HazırlıkSergi insanların uzun yıllar önce mağarada yaşadıklarını ve mağara duvarlarına bildikleri, tanıdıkları ya da korktukları hayvanların resimlerini çizerek olayları diğer insanlara anlattıklarını açıklamakta ve çağlar boyu iletişim amacıyla geliştirilen ve kullanılan farklı dillerin ve iletişim biçimlerinin varlığını gözler önüne sermektedir. Öğretmen sergide bulunan bazı eserlerin az önceki oyunda öğrenilen şekillere çok benzediklerini belirtir ve sergide yer alan eserlerin bazılarını ve şekillerini öğrencilere gösterir.
Sanal Sergi ZiyaretiMüze sanal olarak gezdirilir ve bununla birlikte müzeden görseller çocuklara gösterilir (Ekler). Öğretmen insanların taş devrinden beri farklı yollarla iletişim kurduklarını belirterek sözlü ve yazılı iletişim öne çıktığını çocuklara belirtir. Bugün kullanılan yazı ortaya çıkmadan önce semboller ve resimlerle iletişim kurulduğunu; ev olarak kullanılan mağaraların duvarlarının, kayaların ve taşların üzerine çeşitli şekillerin çizilerek iletişim dillerinin oluşturulduğunu söyler. Bu bilgiyle birlikte sergiye tekrar dönülerek çocuklara sergideki semboller ve resimlerden oluşan dillerden örnekler gösterilir.Öğretmen çeşitli görsellerle eski insanların kendileri için özel olan olayları boyalar kullanarak mağaraların duvarlarına çizdiklerini söyler ve aşağıdaki görselleri çocuklara göstererek bu insanların bize ne anlatmaya çalıştıklarını sorar.

Mühür, Daire

Yazıtlı Tuğla, Dikdörtgen

Mezar Steli, Kabartma, Silindir, Tepesi Daire

Mezar steli, Üçgen parça

Çivi yazılı tablet, Kare

Sergilenen bazı eserlerde birden fazla geometrik şeklin yer aldığı söylenir ve aşağıdaki örnek öğrencilere gösterilir.

Piktografik Yazılı Taş Tablet

Öğretmen öğrencilerden piktografik yazılı taş tablete dikkatle bakmalarını ve tablette hangi geometrik şekilleri gördüklerini söylemelerini ister. İnsanların geometrik şekilleri birleştirerek ya da ayrı ayrı farklı şekillere dönüştürdükleri ve böylece yeni şekiller oluşturarak iletişim kurdukları söylenir.

Sanal Sergi Ziyareti Sonrası EtkinlikBu etkinlik müzede, okulda ya da evde yapılabilir. Sanal sergi ziyaret edildikten sonra öğretmen çocuklara renkli kartonları kullanarak etkinlik süresince öğrendikleri geometrik şekilleri çizip kesmelerini ve bu şekilleri kullanarak yeni şekiller ya da resimler oluşturmalarını ister.Bu etkinliğin yanı sıra çeşitli şekilleri yapıştırarak da bir hayvan figürü oluşturma çalışması da yapılabilir. (bkz. Örnek video)

Örnek: Kare, yuvarlar ve üçgen kullanarak aslan çizimi

Örnek: Kare, yuvarlar ve üçgen kullanarak panda çizimi

Etkinliğin Sonlandırılması ve DeğerlendirilmesiEtkinlik sonunda öğretmen öğrencilere ve ebeveynlere şu soruları yönlendirir:

 • Etkinliğimizde siz hangi geometrik şekilleri gösterdim?
 • Etkinlikte zorlandığın bir bölüm oldu mu? Nerelerde?
 • Daireleri kullanarak ne oluşturmaya çalıştın?
 • Kareleri kullanarak ne oluşturmaya çalıştın?
 • Üçgenleri kullanarak ne oluşturmaya çalıştın?
 • Dikdörtgenleri kullanarak ne oluşturmaya çalıştın?
 • Etrafımızda doğal şekiller görebiliyor musun?
ÖnerilerYetişkin müze sanal sayfasını etkinlik öncesinde açarak, ziyaret etmelidir. Etkinlik yapılmadan önce ortam yetişkin tarafından düzenlenmelidir. Etkinlikte kullanılacak malzemeler çocuklar için hazırlanmalıdır. Çalışma sonunda etrafı ve elleri temizlemek için ıslak mendil bulundurulmalıdır. Ebeveynler önerilen videoları izleyebilirler. Öğrenciler tarafından etkinlik boyunca yapılan çalışmalar dijital ortamda Rezan Has Müzesi ile paylaşılır ve sanal platformda sergiyle bağlantılı olarak izleyicilere sunulur.

Etkinlik Videoları