header image
Next Event

Taşlardan Öyküler

 

Yaş: 4 yaşından büyük çocuklara uygundur.

Etkinlik İçeriği: Çocuğun kendi anadilinden farklı diler olduğu, birbirimizle konuşarak iletişim kurduğumuz ve düşüncelerimizi konuşarak, çizerek ve boyayarak aktarabileceğimizi fark etmesini sağlayacak bir etkinliktir.

Sözcükler: Dil, Sembol, Resim, Yazıt

Kavramlar: Küçük – büyük (zıtlık) pütürlü-pütürsüz (duyu)

Malzemeler: Farklı boyutlarda taşlar, atık malzemeler, yapıştırıcı, makas, renkli keçeli kalemler, mukavva ya da kalın karton

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, masal anlatımı, yaratıcı drama yöntemi, görsel tasarım (keçeli kalem ve pastel boya teknikleri)

Kazanımlar: 

Bilişsel Gelişim: 
1.    Nesne ve varlıkları gözlemler.
2.    Nesne, durum ve olaya dikkatini verir.

Dil Gelişimi: 
1.    Dili iletişim aracılığıyla kullanır.

Sosyal – Duygusal Gelişim:
1.    Kendini konuşarak, çizerek, resim yaparak ifade eder.
2.    Kültürel miras nesnelerinin ve sanat eserinin değerini bilir.
3.    Kendine güvenir.
3.1.    Grup önünde kendini ifade eder.

Motor Gelişim: 
1.    Küçük kas kullanımını gerektiren hareketler yapar.
1.1.    Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Sanal Sergi Ziyareti Öncesi:

Etkinliğe Hazırlık:

Çocuklar ve ebeveynler etkinliğe birlikte katılım sağlarlar. Etkinlik öncesinde kendilerine verilen yönerge doğrultusunda çocuklar ve ebeveynler birlikte bahçeden ya da yakın çevreden çeşitli boyutlarda ve farklı yüzeylere sahip taşlar toplarlar. Etkinlik öncesi diğer malzemeleri de temin ederler.

Sanal Sergi Ziyareti:
Müze sanal olarak gezdirilir ve bununla birlikte müzeden görseller çocuklara gösterilir. Öğretmen insanların taş devrinden beri farklı yollarla iletişim kurduklarını belirterek sözlü ve yazılı iletişim öne çıktığını çocuklara belirtir. Bugün kullanılan yazı ortaya çıkmadan önce semboller ve resimlerle iletişim kurulduğunu; kayaların ve taşların üzerine çeşitli şekillerin çizilerek iletişim dillerinin oluşturulduğunu vurgular. Bu bilgiyle birlikte sergiye tekrar dönülerek çocuklara sergideki semboller ve resimlerden oluşan dillerden örnekler gösterilir.

Sergiden Piktografik yazılı Taş Tablet

Rhodan’ın Mezar Steli, RHM Koleksiyonu

Bakır Bakraç Adak, RHM Koleksiyonu

Öğretmen çocuklardan etkinlik öncesinde topladıkları taşları göstermelerini, incelemelerini ve dokuları, büyüklükleri ve renkleri hakkında konuşmalarını ister. Taşlarla neler yapılabileceğini, günlük hayatta taşların nasıl kullanılabileceğini öğrencilere sorar. Daha sonra taşların iletişim kurmak için nasıl kullanılabileceği sorusunu onlara yöneltir. Alınan yanıtlara göre taşların üzerine resimler çizilebileceği, süslemeler yapılarak çeşitli sembollerin yerleştirilebileceği konuşulur.

Daha sora ebeveynlerin de desteğiyle çocuklar (aileleriyle birlikte) taşların üzerine istedikleri şekilleri boyarlar. Taşları boyamakta zorlanılırsa taşların üzerine daha önceden yapılmış resimleri keserek yerleştirebilirler ya da hazır resimli dergilerden de şekiller keserek yapıştırırlar. Taşlarda yer alan şekilleri yan yana getirerek farklı bir hikâye oluştururlar. Taşların yerlerini değiştirerek kendi öykülerini yeniden yazarlar ve yeniden oluştururlar.
Dilerlerse taşlardan hazırladıkları bu hikâyeyi kalın mukavvaların üzerine yapıştırarak bir hikâye tableti meydana getirirler.

Sanal Sergi Ziyareti Sonrası Değerlendirme:
Çizilen, boyanan ya da 3 boyutlu tamamlanan çalışmalar sınıftaki her öğrenci tarafından tanıtılır ve çalışmaların evde uygun bir yerde çocuğun adı soyadı ve yapılış tarihi yazılarak sergilenmesi sağlanır. Aşağıdaki sorular öğretmen ve öğrenciler tarafından yanıtlanır:

1.    Bugün hangi sergiyi ziyaret ettik? (Betimleyici soru)

2.    Yeni bir ürün oluştururken zorlandı mı? (Duyuşsal soru)

3.    Taşların farklı özellikleri nelerdi? (Kazanıma yönelik soru)

4.    Sergide en beğendiğiniz eser hangisiydi? (Kazanıma yönelik soru)

5.    Oluşturduğunuz taş eserler neye benziyor? (Yaşamla ilişkilendirilme sorusu)

6.    Etrafınızda taş kullanılarak yapılmış başka hangi nesneler var? (Yaşamla ilişkilendirilme sorusu)

Aile Katılımı: 
Aileler süreç boyunca çocuklara yardımcı olur, sergi turuna katılırlar. Etkinliğin çıktısı olan taş yazıtların çizilmesi, boyanması, 3 boyutlu malzemelerle işlenmesi ve anlatılması süreçlerinde çocuklara eşlik ederler ve sergiyi çocuklarıyla birlikte hazırlarlar. Çocuklarıyla evlerinde taştan yapılmış farklı nesneler varsa bunları birlikte gözlemlerler.

Öneriler: 
Yetişkin müze sanal sayfasını etkinlik öncesinde açarak, ziyaret etmelidir. Etkinlik yapılmadan önce ortam yetişkin tarafından düzenlenmelidir. Resim kağıtları, keçeli kalemler ve çeşitli boyalar çocuklar için hazırlanmalıdır. Çalışma sonunda etrafı ve elleri temizlemek için ıslak mendil bulundurulmalıdır.

Kolaylaştırıcı video