header image
Next Event

Zaman Kapsülü


Etkinlik İçeriği: ‘Kayıp Dillerin Fısıldadıkları’ isimli sanal sergi için geliştirilen etkinlik çocukların sergi boyunca gördüklerinden hareketle resim yapmaları ve bir zaman kapsülüne yerleştirerek geleceğe taşınmak üzere dijital platforma yüklemeleri gibi uygulamalar içermektedir.

Sözcükler: Zaman, yolculuk, müze, sergi, kavanoz

Kavramlar: Zaman (Geçmiş, şimdi, gelecek)

Malzemeler: A4 kağıtları ya da açık renkli karton, renkli pastel boya ya da keçeli kalemler, etiket, cam kavanoz.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru-cevap, görsel tasarım, inceleme gezisi (sanal sergi)

Kazanımlar:

Bilişsel Gelişim:

 1. Nesne/durum/olay ile ilgili tahminde bulunur.
  • Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
 2. Algıladıklarını hatırlar. 

 Dil Gelişimi:

 1. Sözcük dağarcığını geliştirir.
  • Sözcükleri hatırlar ve anlamlarını söyler.

Sosyal – Duygusal Gelişim:

 1. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
  • Duygu, düşünce ve hayallerini resim ve yazı yoluyla ifade eder.
 2. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
 3. Kültürel miras nesnelerinin önemini fark eder.
  • Kültürel miras nesneleriyle ilgili duygularını açıklar.

Motor Gelişim:

 1. Küçük kas kullanımını gerektiren hareketler yapar.

Sanal Sergi Ziyareti Öncesi:

Çevrim içi sergi ziyaretinden önce müze kavramı çocuklar ve aileleri tarafından kısaca tartışılır. Müzenin ne olduğu çocuklara sorulur. Ardından değer verdiğimiz nesnelerin herkesin izleyebilmesi ve yakından görünebilmesi için müze ortamlarında korunduklarından kısaca söz edilerek müze ve sergi kavramlarının tanıtımı tamamlanır.

Sanal Sergi Ziyareti:

Öğretmen öğrencilere çok uzun yıllar önce insanların diğerleriyle iletişim kurarken duygu ve düşüncelerini resim, heykel, kabartma ya da yazı yoluyla ifade ettiklerini anlatır. ‘Kayıp Dillerin Fısıldadıkları’ sergisindeki nesnelerin iletişim kurmak için çağlar boyunca kullanıldıkları söylenir.

‘Kayıp Dillerin Fısıldadıkları’ sergisi öğretmen tarafından öğrencilere ve ailelerine sanal ortamda gezdirilir.  Öğretmen sergi turundan sonra öğrencilere şu soruları sorar ve sırayla yanıtları alır:

 1. Sergide neler gördük? (Betimleyici sorular)
 2. Eski eserleri gördüğünüzde neler hissettiniz? (Duygusal Soru)
 3. Geçmişte insanlar nasıl iletişim kurmuşlar? (Kazanıma yönelik soru)
 4. Bu yazıları artık neden okuyamıyoruz? (Kazanıma yönelik soru)
 5. Eski eserleri korumak neden önemli? (Kazanıma yönelik soru)
 6. Yakın çevrenizde eski eser gördünüz mü? (Yaşamla ilişkilendirme sorusu)
 7. Eski eserleri korumak için ne yapmalıyız? (Kazanıma yönelik soru)

Yazılardaki harflerin bazılarını bugün hiç kullanmadığımıza dikkat çekilir. Zaman ilerleyince alfabenin değişebileceği konuşulur. Öğretmen sorulara yanıt aldıktan sonra öğrencilere, sergide görülen eserlerin bu eserleri görmeyenlere gösterilebilmeleri ve geleceğe aktarılabilmeleri için “zaman kapsülü” isimli bir çalışma yapacaklarını söyler. Zaman kapsülü için çocuklar bir A4 kağıda istedikleri boyaları kullanarak sergideki nesnelerden istediklerini çizip boyarlar. Bir başka A4 kağıda isimlerini yazarlar.

Bunu çok ilerde açacak insanlara göndereceklerinden bu insanların bugünkü alfabeyi kullanamıyor olabileceklerdir. İleride isimlerini okuyanlar anlasınlar diye o isimleri işaret eden şekiller çizmeleri istenir. A harfi için Ay, Ayna; B harfi için bebek, balık vb.

Nesne çizimleri tamamlandığında cam kavanoza bir etiket yapıştırılarak üzerine öğrencinin adı “zaman kapsülü” söz öbeğiyle birlikte yazılır ve resimler ve öğrencinin adı kapsülün içine yerleştirilir. Öğrenci dilerse kullanmadığı bir oyuncağı da zaman kapsülü olarak yaptığı kavanozun içine yerleştirir. Zaman kapsülünü bireysel olarak saklayabilir ya da öğrenciler dilerlerse zaman kapsülünü okulları açılınca okullarına götürürler. Okulda toplu bir kavanozun içerisine konularak sınıfın zaman kapsülü oluşturulur. Sınıfın zaman kapsülü Rezan Has Müzesi’ne gönderilmek üzere saklanır.


Aile Katılımı:

Ailelere sergi hakkında kısa bir bülten gönderilir ve ailelerin etkinlikten önce bu bülteni incelemesi istenir. Aileler müze ve müze sergileri hakkında çocuklarıyla konuşurlar, varsa evdeki müze broşürlerini göstererek çocuklarını etkinliğe hazırlarlar.  Bununla birlikte ailelerin bu müze eğitimi etkinliğine katılımlarını sağlamak önerilmektedir.

Öneriler:

Yetişkin müze sanal sayfasını etkinlik öncesinde açarak, ziyaret etmelidir. Etkinlik yapılmadan önce ortam yetişkin tarafından düzenlenmeli ve etkinlikte kullanılacak malzemeler hazırlanmalıdır. Çalışma sonunda etrafı ve elleri temizlemek için ıslak mendil bulundurulmalıdır.

Kolaylaştırıcı Videolar