header image
Next Event

Cibali Sohbetleri III

11 Aralık 2018 16:00
Rezan Has Müzesi

‘Cibali Sohbetleri’ panel serisinin üçüncü oturumu İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Doç.Dr. Gülhan Balsoy tarafından Fabrika Kızları: Cibali Tütün Fabrikasında Emek, Toplumsal Cinsiyet, Kadın İşçiler başlığı ile gerçekleştirildi. Dr. Balsoy konuşmasında 1884’te kurulan Cibali Reji Fabrikasında üretim sürecini ve özellikle kadın işçilerin rolünü, Guillaume Berggren’in fabrikada çektiği fotoğraflar ve arşiv belgeleri üzerinden değerlendirdi.
Panelde fabrikanın tarihi; işçilerin perspektifinden ve üretim süreçleri, iş bölümü, zaman ve iş disiplini, çalışma koşulları, meslek hastalıkları gibi konularla ilişkilendirerek tartışıldı. Fabrikadaki iş gücünün hemen hemen yarısını oluşturan kadın işçiler için ücretli emeğin ne anlama geldiğini ele alan Gülhan Balsoy, hem kadın işçileri Osmanlı geçmişi içinde görünür kılmak hem de günlük 12 tona yakın üretim kapasitesiyle en büyük ve en önemli sigara fabrikası olan Cibali Fabrikasının etkileyici ve uzun tarihine burada çalışmış olan insanların gözlerinden aktarmaya çalıştı.