header image
Next Event

Haliç’e On Beş Kapı

09 Nisan 2009 – 29 Nisan 2009
C Blok Sergi Salonu

İstanbul Tarihi Yarımada, dünyada bilinen en büyük surlu kentlerden biridir.

Ana hatları Geç Antik Dönemde belirlenen surlu kentin dünya ile ilişkisi yüzyıllar boyunca, deniz ve kara kapılarından sağlanmıştır.Bu kapıların sayıları ve yerlerinde Bizans’tan Osmanlı’ya kadar geçen binbeşyüz yıl içinde belirgin değişiklikler olmuştur.Günümüzde izleri büyük ölçüde silinen Haliç Surları’nın üzerinde, Topkapı Sarayı’na ait olan kapılar dışında 17 kent kapısı konumlanmaktadır.

“Haliç’e Onbeş Kapı “, İstanbul Tarihi Yarımada’nın eski kent kapılarından Haliç’e doğru bakışı güncel fotoğraflarla görüntülemektedir. İzleri tümüyle silinen kapıların yerleri Ondokuzuncu ve Yirminci yüzyıl başı haritalarının güncel kent planlarının karşılaştırılması ve çalışılması yöntemiyle bulunmuştur.

Fotoğraflara Onyedinci yüzyılın ikinci yarısı yazarı Eremya Çelebi Kömürciyan ile yüz küsür sene sonra onunyazdıklarının üzerinden geçen Sarkis Sarraf Hovhannesyan’ın kitaplarından alıntılar eşlik etmektedir. Her “Kapı”nın adının üzerinde 1810 tarihli Seyyid Hasan haritasındaki minyatür temsilleri sunulmaktadır.Eremya Çelebi ,Hovhannesyan ve Seyid hasan kenti denizden karaya doğru bakarak betimlerken,sergideki fotoğraflar kentin içinden denize yöneliktir.

halice on bes kapi poster
Loader Yükleniyor...
EAD Logo Yüklenmesi uzun mu sürüyor?

Reload Belgeyi yeniden yükle
| Open Yeni sekmede aç