header image
Next Event

yazı

Yazıtlı Tuğla Pişmiş Toprak, Çivi Yazısı Asur Kralı Sanherib Dönemi M.Ö. 705-681 “Efendisi (tanrı) Nergal için (2) Asur memleketinin kralı Sanherib E.GAL.LAM.MES tapınağını Tarbişu şehrinin içinde (3) temelinden burçlarına kadar (yeniden) yaptırdı.

Share this: