header image
Next Event

‘Atûfetlü Efendim Hazretleri’ Osmanlı Belgeleri Işığında Kudüs’e Mimari Bir Bakış (1839-1917)

12 Kasım 2019 – 29 Şubat 2020
Rezan Has Müzesi / Galeri KHAS

Kadir Has Üniversitesi Dünya Miras Alanlarının Yönetimi ve Tanıtımı UNESCO Kürsüsü ve Kudüs’teki Bezalel Sanat ve Tasarım Akademisi, Kentsel Tasarım ve Konservasyonu UNESCO Kürsüsü işbirliği ile Ocak 2019 yılında başlayan “Bir Kudüs Veritabanı: Modern Dönemlerde Mimari ve Tasarım” başlıklı uluslararası projenin çıktılarından yola çıkarak hazırlanan ‘Atûfetlü Efendim Hazretleri’ Osmanlı Belgeleri Işığında Kudüs’e Mimari Bir Bakış (1839-1917) sergisi; Kudüs’ün kentsel gelişimi üzerine özellikle görsel içerikli belgeleri bir araya getiren bir seçki sunmaktadır. Osmanlı arşiv belgelerinde ifade edildiği şekli ile Kudüs-i Şerif’in modernleşme sürecine kapı aralayan sergi, 1839-1917 yılları arasında kentin yapılaşmasında gözlenen değişimi; yazışmalara konu olan resmî belgelerin yanı sıra mimari projeler, haritalar, çizimler, fotoğraflar gibi görsel arşiv belgeleri üzerinden anlatırken; Osmanlı Devleti’nin Batılılaşma sürecinin mimari boyutuna ışık tutmaktadır.

Kubbetüs Sahra, 1934

Kudüs Tren Garı, 1898

Kamame Kilisesi, 1867