header image
Next Event

Boncuk: İnanç, Güç ve Güzellik

23 Kasım 2007 – 23 Nisan 2008
İstanbul Arkeoloji Müzesi

Kadir Has Vakfı sponsorluğunda, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde, 23 Kasım -23 Nisan tarihleri arasında ziyarete açık olacak “Boncuk: İnanç, Güç ve Güzellik” isimli sergi daha önce hiç teşhir edilmemiş boncuk ve boncuk temalı buluntulardan oluşuyor.

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenecek olan “ Boncuk: İnanç, Güç ve Güzellik” isimli serginin temasını, boncuğun, inanç, güç ve güzellikle ilgili işlevleri oluşturmaktadır. Bu tema kapsamında eserler kronolojik bir düzen içinde sunulmakta. Sergide, boncuklarla birlikte aynı dönem vazolar, heykelcikler ve kabartmalar gibi üzerinde boncuk, amulet, sarkaç betimi bulunan diğer objelere de yer verilerek boncukların kullanımları ile ilgili dönemin somut verileri de gösterime sunulmaktadır.

Müzenin kurulduğu tarihlerden itibaren, Batı Anadolu başta olmak üzere Anadolu’nun çeşitli yerleriyle birlikte, Trakya, Balkanlar, Adalar (Kıbrıs ve Rodos), Kuzey Afrika, Mısır ve Mezopotamya gibi Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki geniş coğrafyada yapılan kazılarda ele geçen ve kontekstinin belirgin oluşu nedeniyle bilimsel açıdan da son derece değerli olduğunu düşündüğümüz kazı buluntuları, sergilemede önemli yer tutmaktadır. Bunun yanı sıra az da olsa satın alma, zor alım ya da bağış yoluyla koleksiyonlara kazandırılan eserlere de yer verilmiştir. Klasik Eserler Bölümü koleksiyonlarından seçilen eserler, neolitik dönemden Bizans dönemine uzanan geniş bir zaman kesitini kapsayıp, sergilemelerinde kronoloji esas alınmıştır. Dönemin boncukları ve yine aynı dönemin diğer objeleri üzerindeki betimlemeleriyle birlikte yer almaktadır. Eski Şark Eserleri Müzesi koleksiyonlarında bulunan Mısır ve Mezopotamya kaynaklı boncuklar ise kendi kronolojisi ve konusu içinde ilginç örnekleriyle kültürel zenginliklerini ortaya koymakta ve sergiyi çok geniş bir açıdan görüntülemeyi sağlamaktadır. Yine boncuk yapımında kullanılan malzeme ve tekniklerle ilgili belgelerden birkaç ilginç örnek sergide yer alırken bilgi panoları aracılığıyla da ziyaretçiye boncuk yapım teknikleri ile ilgili bilgiler sunulmaktadır.

boncuk poster
Loader Yükleniyor...
EAD Logo Yüklenmesi uzun mu sürüyor?

Reload Belgeyi yeniden yükle
| Open Yeni sekmede aç