header image
Next Event

Kayıp Diller Epigrafi Paneli

5 Mayıs 2014 16:00
Rezan Has Müzesi

Yazının resim olarak doğuşundan bugüne kadarki serüveninin gözler önüne serildiği, yazının ve dilin toplumlar üzerindeki etkisinin anlatıldığı ‘Kayıp Dillerin Fısıldadıkları-II’ sergisi kapsamında özel bir panel ile konunun uzmanları katılımcılarla interaktif bir çalışma da gerçekleştirdiler. Prof. Dr. Recai Tekoğlu, Doç. Dr. Hamdi Şahin ve aynı zamanda serginin danışmanı da olan Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk, ilgi duyulan bu konuya ilişkin deneyimlerini paylaştılar.